Loading...

Bedre samarbejde pr. mail på 3 måneder

En hjælp til dig, der bruger mailen som et vigtigt arbejds- og samarbejdsredskab.

Dette kursusforløb er opstået som en opfølgning på de oplæg og kurser, jeg har holdt for tæt på 400 medarbejdere fra forskellige virksomheder. Deltagerne kommer med mange forskellige udfordringer men én ting går igen: En udbredt frustration over, at det er svært at samarbejde pr. mail på grund af misforståelser og alt for lange arbejdsgange.

Derfor har jeg lavet dette forløb, hvor jeg deler min viden og gode værktøjer og hjælper med at implementere de nye vaner i hverdagen.


Hvem har glæde af forløbet?

I forløbet har jeg koblet en masse værdifuld viden og effektive værktøjer med muligheden for at få sparring på netop de udfordringer, du oplever i din arbejdsdag.

Forløbet er lavet til dig, der er afhængig af, at dine mailkommunikation til kollegaer, samarbejdspartnere eller medarbejdere er effektiv og uden bump på vejen. Dig, der har brug for et godt samarbejdsklima. Måske er du projektleder, måske er du leder af en afdeling eller af en virksomhed. Det kan også være, du sidder som nøgleperson i en administration eller i en servicefunktion og på den måde er afhængig af mailen som arbejdsredskab.

Hvad får jeg som deltager?

I forløbet går vi i dybden med min skrive- og kommunikationsmodel ”Skriv som journalisten”:

  1. Brug emnelinjen aktivt – den er din bedste ven!
  2. Skriv ikke før du ved hvad, du vil skrive
  3. Skriv kun ét budskab pr. mail – gerne summeret op i starten
  4. Skriv overskueligt, flydende og letlæst
  5. Skab ikke spørgsmål hos læseren
  6. Tænk på – og skriv til din modtager

Modul for modul arbejder vi os igennem de gode værktøjer, så du lærer at:

  • Lave dækkende og interesseskabende emnelinjer
  • Finde det centrale budskab i mailen – før du skriver
  • Skrive kort, klart og præcist – også til bestemte målgrupper.  

(her betaler du med kort) 

Ønsker du en faktura i stedet, så skal du sende en mail til lise@liseevaldhansen.dk.


Hvordan er forløbet bygget op?

3 måneder – 3 moduler

Kurset er bygget op som en blanding af selvstudie og sparring.

I hvert modul får du en undervisningsvideo eller lydfil, som præsenterer temaet og de modeller og skabeloner, der hører til. Du får også et øvelsesark. I slutningen af hvert modul mødes vi, så du kan få sparring på dine udfordringer, feedback og svar på dine spørgsmål. Det er selvfølgelig helt op til dig, hvor meget du vil dele med mig og de andre deltagere, ligesom du selv bestemmer, hvornår du vil arbejde med materialet.

Det hele foregår online, og du får mulighed for at indgå i et fællesskab med andre, der også vil blive bedre til at samarbejde pr. mail.

Modul 1: Budskab og emnelinje

Modul 2: Struktur og skrivestil

Modul 3: Forståelse og indhold

Skal jeg bruge meget tid på forløbet?

Nej. Hver undervisningsvideo eller lydfil er på max. 20 minutter. Værktøjerne og øvelserne i forløbet er lavet, så du kan bruge dem på de mails, du alligevel skal skrive i arbejds medfør, mens kurset kører. Derfor vil du hurtigt opleve, at dine nye værktøjer vil lette dine arbejdsgange og gøre din mailkorrespondance mere effektiv. 

(betaling med kort) 

Ønsker du en faktura i stedet, så skal du sende en mail til lise@liseevaldhansen.dk.

Har du spørgsmål?

Jeg svarer meget gerne på telefon 6068 1939 eller mail lise@liseevaldhansen.dk


Hvem står bag?

Kursusholder er Lise Evald Hansen. Jeg er kommunikationsrådgiver med speciale i effektiv mail-kommunikation og forfatter til bogen ”Vejen til god mailkultur.” Gennem mange år har jeg undervist i kunsten at samarbejde pr. mail og efterhånden hjulpet tæt på 400 virksomheder og medarbejdere. Derudover er jeg indehaver af firmaet NetværksMester.dk.

Min tilgang til mailkommunikation er, at vores relationer og gode samarbejde er på spil, hver gang vi sender en mail. Derfor kan gode mailvaner sikre et bedre samarbejdsklima og et godt resultat.

 

 

”Det var to dage med nyttige tips og refleksioner omkring, hvordan man kommunikerer via mail. I løbet af de to dage var der gode og konstruktive dialoger, som var meget givtige og udbytterige for vores lærergruppe. Vi kan varmt anbefale en workshop omkring mailkultur 
– Skoleleder Lisbeth Storgaard Rose Hansen, Viborg Private Realskole

Workshoppen om brug af mails var virkelig brugbar. Gode input, gode værktøjer og gode snakke. Nu er vi klædt på til at løfte mailkulturen på hele EUC Nordvest - Direktør Hans Chr. Jeppesen, EUC Nordvest

”Foredraget gav os både inspiration og gode råd om, hvad den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed kan gøre for at få en bedre mailkultur - Afdelingschef Inge Bendixen, Odense Universitetshospital